U bind VI (Disiplinærnemnda 1991) s. 3

Tilbakeholdsrett i dokumenter kunne ikke gjøres gjeldende overfor klienten personlig for tilgodehavende som advokaten hadde mot et selskap hvor klienten var daglig leder og styremedlem. Det var også fare for rettstap som følge av foreldelse.