U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 504

Advokaten hadde anledning til å holde saksdokumentene tilbake som sikkerhet for salær. Det var ikke påvist at klienten led rettstap ved det. Konkret vurdering.