U bind VII (Oslo krets 1995) s. 409

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å utlevere saksdokumenter da det ikke forelå udekket tilgodehavende for salær eller utlegg. Klienten hadde avsluttet oppdraget og engasjert ny advokat. Uttalt at det var klart urimelig av advokaten å kreve skriftlig, og endog begrunnet, oppsigelse av oppdraget.