Frasi seg oppdrag

1)En advokat skal frasi2) seg et oppdrag hvis han får mistanke3) om at det omfatter en transaksjon som medfører hvitvasking av penger og klienten ikke er villig til å avstå4) fra å gjennomføre transaksjonen.