2)

I motsetning til det som gjelder etter pkt. 3.1.6, innebærer regelen en plikt for advokaten til å frasi seg oppdraget under de gitte omstendigheter.