3)

Advokaten har selvfølgelig ingen plikt til å fullføre oppdraget hvis klienten ikke ønsker det. Advokaten må finne seg i at klienten når som helst kan si opp engasjementet. I Retningslinjer for forsvarere er det i pkt. 6.2 uttrykkelig uttalt at advokaten plikter å fratre dersom klienten ønsker det, dog med forbehold for tilfelle hvor advokaten har fått oppdraget som fast forsvarer ved vedkommende domstol. I sistnevnte tilfelle har advokaten bare plikt til å trekke seg hvis det i tillegg til klientens ønske foreligger særlige forhold som tilsier at han skal gjøre dette.