8)

I den fjerde unntaksbestemmelsen er det fastsatt at advokaten har rett til å trekke seg hvis klienten ikke betaler á konto-regning for utført arbeid eller påløpte omkostninger. Forutsetningen må her være at kravet om betaling er i samsvar med de generelle regler om salærberegning, jfr. pkt. 3.3.1 og kommentaren til denne bestemmelsen, og heller i strid med avtale som advokaten måtte ha inngått med klienten om avregning og betaling av salær.