9)

Den femte unntaksbestemmelsen gjelder offentliggjørelse i strid med advokatens uttalte ønske. Klienten lar seg for eksempel intervjue i media om saken eller oversender kopi av prosesskriv eller dokumenter til pressen. Som det fremgår av bestemmelsen, er det en forutsetning for at advokaten skal kunne trekke seg fra oppdraget at han uttrykkelig har gjort det klart for klienten at han ikke ønsker slik offentliggjørelse.