ADA-1997-D45 (Disiplinærnemnden)

Advokaten fratrådte oppdraget ca. 3 uker før hovedforhandlingen på grunn av manglende betaling. Advokatens dårlige økonomi var vel kjent. Sakens kompleksitet og den korte tid til hovedforhandlingen var kjent. For advokaten måtte det fremstå som svært sannsynlig at klienten måtte møte alene under hovedforhandlingen. Under disse omstendigheter kunne advokaten ikke fritt frasi seg oppdraget uten å undersøke om klienten faktisk klarte å skaffe annen bistand.