ADA-1998-24 (Oppland krets mfl.)

Advokaten hadde krevd á konto-betaling av klienten på kr 12.325,- i en arbeidsrettssak. Betaling fant ikke sted. Advokaten innstilte sitt arbeid og meddelte i brev til klienten at ytterligere arbeid i saken ikke ville bli utført dersom regningen ikke ble betalt. Det var ikke i strid med god advokatskikk og i samsvar med pkt. 3.1.6 at advokaten stanset saksbehandlingen.