ADA-2001-D94 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde anledning til å fratre oppdraget da klienten ikke besvarte spørsmål og anmodninger om dokumentasjon fra advokaten og heller ikke ville følge advokatens råd med hensyn til erstatningskravets størrelse. I tillegg til at klienten ikke ønsket å følge advokatens råd, hadde det oppstått et slikt motsetningsforhold mellom advokaten og klienten at det ikke rimeligvis kunne forlanges at advokaten fortsatte oppdraget