ADA-2002-D1 (Disiplinærnemnden)

Klienten ønsket å bruke tvangsmidler i saken i strid med advokatens råd. Dessuten prøvde klienten å diktere advokaten til å utføre oppdraget på den måten klienten selv ønsket. Under disse omstendigheter kunne advokaten frasi seg oppdraget under henvisning til både den andre og den sjette unntaksbestemmelsen i pkt. 3.1.6 første ledd.