ADA-2006-D173 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde sett gjennom klientens dokumenter, men ikke tatt på seg oppdraget før det eventuelt ble betalt et forskudd. Advokaten hadde ikke på en synlig nok måte gitt uttrykk for at dette var et vilkår og hadde dermed handlet i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.6.