ADA-2006-D41 (Disiplinærnemnden)

I e-post av 24.09.05 fra klager til innklagede reises kritikk mot innklagede for dårlig fremdrift i saken og det antydes at grunnen er at han ikke våger å gå hardere og mer effektivt ut mot en advokatkollega. Han kritiseres også for ikke å ha gitt skriftlig bekreftelse på mottagelsen av et viktig dokument i saken. På bakgrunn av den kritikk innklagede fikk fra sin klient i nevnte e-post fant han det uriktig å fortsette oppdraget. Advokaten hadde ikke brutt Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2. Det kunne ikke rimeligvis forlanges at advokaten fortsatte oppdraget med bakgrunn i den meningsforskjell om videre fremgangsmåte som hadde oppstått mellom advokaten og klienten. Advokaten var dermed berettiget til å avslutte oppdraget.