ADA-2017-D164 (Disiplinærnemnden)

Hovedregelen er at når en advokat har påtatt seg et oppdrag, så må oppdraget fullføres. Unntaksbestemmelsene i Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.6 må undergis en streng fortolkning. Dette må særlig gjelde for bistandsadvokater hvor klientene ofte befinner seg i en særlig vanskelig og sårbar posisjon.