U bind I (Disiplinærnemnden 1975) s. 417

Advokaten frasa seg oppdraget med den begrunnelse at «situasjonen var håpløs og saken var dømt til å mislykkes». Uttalt at det forhold at en sak ligger dårlig an, ikke berettiger advokaten til å frasi seg oppdraget som han har påtatt seg. Det var særlig graverende at advokaten frasa seg oppdraget tre dager før hovedforhandlingen, som var blitt berammet over en måned tidligere.