U bind II (Disiplinærnemnden 1976) s. 101

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å frasi seg oppdrag i en erstatningssak på grunn av manglende opplysninger fra klientens side. Drøftet om advokaten da han frasa seg oppdraget burde ha gjort klienten uttrykkelig oppmerksom på muligheten for foreldelse og hva som måtte foretas for å avbryte denne. Tatt i betraktning at det gjensto mer enn 6 måneder av foreldelsesfristen og at advokaten i brev hadde rådet klienten til snarest å kontakte en annen advokat, kunne advokatens opptreden ikke betegnes som forsømmelig.