U bind IV (Oslo krets 1987) s. 435

Advokaten hadde ikke opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha trukket seg som prosessfullmektig i en inkassosak da det oppsto uoverensstemmelse mellom advokaten og klienten vedrørende reklamasjonsinnsigelser. Klienten hadde i brevs form kommet med alvorlige beskyldninger mot advokaten som følge av uoverensstemmelsen, og det kunne ikke rimeligvis forlanges at advokaten fortsatte oppdraget.