U bind V (Disiplinærnemnda 1989) s. 108

Klienten ga i flere brev uttrykk for at han var misfornøyd med advokaten og dennes behandling av saken. Det var da ikke i strid med god advokatskikk at advokaten frasa seg oppdraget. Uttalt at en advokat må stå fritt til å si opp et oppdrag hvis han føler at han ikke lenger har den nødvendige tillit fra klientens side.