U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 174

Uttalt at det i seg selv er ekstraordinært å frasi seg saken kort tid før hovedforhandlingen. Lagt til grunn at klienten opptrådte egenrådig, var lite villig til å følge advokatens råd og hadde gitt uttrykk for synspunkter på relevante spørsmål som advokaten var helt uenig i. På denne bakgrunn var det ikke i strid med god advokatskikk å frasi seg oppdraget.