Kapasitet og kompetanse

1)En advokat skal ikke påta seg et oppdrag når han vet eller bør vite at han mangler den nødvendige kompetanse. Dette gjelder likevel ikke hvis advokaten innen rimelig tid sørger for å skaffe seg den kunnskap2) eller innhente den kompetanse som er nødvendig for en faglig forsvarlig utførelse av oppdraget3).

En advokat bør ikke påta seg nye saker dersom hans øvrige arbeidspress gjør at saken ikke kan bli behandlet med rimelig hurtighet4).