ADA-1996-13 (Oslo krets)

Advokaten opptrådte i strid med god advokatskikk. Han hadde mangelfull detaljkunnskap om reglene for lønnskravs stilling etter dekningsloven og iverksatte ikke i tide adekvate tiltak for å ivareta sin klients interesser. Han burde ha forstått at han manglet nødvendig kunnskap og burde ha konsultert en kvalifisert kollega.