ADA-2014-195 (Oslo krets)

Advokaten hadde påtatt seg et oppdrag vedrørende barnefordeling, som ikke lå i kjerneområdet for hans praksis. Advokatfirmaet han arbeidet i hadde imidlertid denne kompetansen, noe advokaten benyttet seg av. Det forelå da ikke brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.2.