ADA-2017-D157 (Disiplinærnemnden)

Det ble på grunn av sakens omfang tidlig klart at rettshjelpsforsikringen på langt nær ville være tilstrekkelig til å dekke advokatkostnadene. Advokaten burde da initiert en skriftlig plan for hvordan rammen best mulig kunne benyttes. Dette kunne ha bidratt til å realitetsorientere klager med hensyn til hva det ville være mulig å oppnå, og det ville ha gitt henne en forståelse for nødvendigheten av å prioritere ressursbruken og begrense sin egen involvering i saken.