U bind VI (Østfold og Follo krets mfl. 1992) s. 392

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved sen avvikling av skifteoppdrag. Stort arbeidspress var ingen unnskyldning. Uttalt at advokater er forpliktet til selv å begrense sin arbeidsmengde gjennom ikke å påta seg nye oppdrag som fortrenger muligheten til å ivareta eksisterende oppdrag med tilfredsstillende hurtighet.