U bind VII (Aust-Agder krets mfl. 1995) s. 297

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved å ha latt oppdrag ligge i 3 måneder uten å ha utført noe av betydning i saken. Advokaten kunne ikke høres med at saken var blitt liggende pga. andre presserende gjøremål og at det ikke løp frister i saken. Advokaten hadde heller ikke orientert klienten om den manglende fremdrift i saken.