5)

Annet punktum i pkt. 3.1.5 er en «bør»-bestemmelse. Bakgrunnen for regelen er at andre personer ikke bør involveres i saken uten at klienten har tatt stilling til dette, herunder om kostnadene i forbindelse med et slikt engasjement skal pådras. At regelen ikke gir noe absolutt påbud, innebærer at advokaten kun må unnlate å innhente klientens samtykke hvor engasjementet av andre har et bagatellmessig eller meget begrenset omfang eller hvor det ikke er tid eller mulig å innhente klientens samtykke. Men forutsetningen må alltid være at klientens interesser klart tilsier at slikt engasjement finner sted.