ADA-1997-D31 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde opptrådt i strid med god advokatskikk ved ikke å holde klienten orientert om kostnadsutviklingen på en rimelig måte. Selv om klienten hadde rettshjelpforsikring, hadde advokaten plikt til å holde klienten orientert om kostnadene.