ADA-2010-D128 (Disiplinærnemnden)

Det var uenighet om hvorvidt advokaten hadde gitt tilstrekkelige opplysninger om de ankegebyrene som ville påløpe. Disiplinærnemnden viste til at det ikke er vanlig med eksakte beregninger av størrelsen av rettsgebyrer. Tvisten gjaldt et krav på i størrelsesorden kr 4 millioner samtidig som advokaten ikke oppfattet klager som verken uformuende eller sykelig. Disiplinærnemnden fant at advokaten ikke hadde sviktet sin informasjonsplikt etter pkt. 3.1.5.