ADA-2013-D62 (Disiplinærnemnden)

I en sak om skifte av arv ventet advokaten i 8 måneder med å avregne sitt første salær og avregnet da med kr 150 000,-. Disiplinærnemnden fant at advokaten derved hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.5.