ADA-2014-D26 (Disiplinærnemnden)

Det ble opprinnelig gitt et kostnadsoverslag på kr 50.000, mens endelig salær ble på nærmere kr 200.000. Salæret ble nedsatt og det ble med henvisning til pkt. 3.1.5 gitt uttrykk for at advokaten burde ha gått over til månedlig rapportering da det opprinnelige anslaget ble oversteget betydelig.