ADA-2015-D23 (Disiplinærnemnden)

Advokatens salærkrav på ca kr 24 000,- var i utgangspunktet i samsvar med Regler for god advokatskikk pkt 3.3.1. Advokaten hadde imidlertid advokaten opplyst at oppdraget ville bli «kostnadseffektivt». Da det i ettertid viste seg at fakturert salær utgjorde mer enn en tredjedel av tvistesummen uten av klienten ble varslet, forelå det brudd på Regler for god advokatskikk pkt. 3.1.5 samtidig som salærkravet ble redusert til kr 15 000,-.