U bind VI (Disiplinærnemnda 1991) s. 114

Salær for bistand med stevning og saksforberedelse i byggesak ble vesentlig redusert. Disiplinærnemnda viste i den forbindelse til advokatens plikt til å varsle klienten dersom omkostningene antas å bli uforholdsmessig høye.