U bind VII (Disiplinærnemnda 1995) s. 273

Omfanget av advokatens arbeid i en inkassosak sto ikke i forhold til det beløp som skulle inndrives. Orientering om kostnadsutviklingen burde ha skjedd skriftlig, og det burde ha funnet sted periodiske avregninger i den periode på 1½ år som oppdraget varte. Vesentlig reduksjon av salær.