U bind VII (Disiplinærnemnda 1996) s. 460

I strid med god advokatskikk at klienten ikke fikk informasjon om økte omkostninger i forhold til estimat. Advokaten hevdet at informasjon var gitt muntlig, noe klienten bestred. Tvilen gikk ut over advokaten da han ikke hadde gjentatt skriftlig det som måtte være sagt muntlig. Nemnda kunne heller ikke se at månedlig fakturering var tilstrekkelig informasjon, selv om det etter hvert ble klart at opprinnelige estimat var overskredet. Uttalt at klienten skal informeres på forhånd, særlig når det er tale om et estimat som sprekker. Salæret ble nedsatt.