U bind VII (Nord-Norge kretsene 1994) s. 214

Salæret ble redusert under henvisning til at regelen i pkt. 3.1.5 ikke var overholdt. Advokaten burde ha informert klienten om sitt honorarkrav før forlik ble inngått under behandlingen av saken i lagmannsretten.