Oppdrag

1)En advokat må ikke påta seg oppdrag2) uten etter anmodning direkte fra klienten3), fra en annen advokat på en klients vegne eller fra et kompetent organ.
Påtar en advokat seg et oppdrag i tilknytning til en økonomisk transaksjon, skal advokaten undersøke identiteten4) til klienten eller mellommann som advokaten påtar seg oppdrag for.