Oppdrag

1)En advokat må ikke påta seg oppdrag2) uten etter anmodning direkte fra klienten3), fra en annen advokat på en klients vegne eller fra et kompetent organ4).
Påtar en advokat seg et oppdrag i tilknytning til en økonomisk transaksjon, skal advokaten undersøke identiteten5) til klienten eller mellommann som advokaten påtar seg oppdrag for.