ADA-1998-57 (Oslo krets)

Advokaten hadde ikke rett til salær for arbeidet. Uttalt under henvisning til pkt. 3.1.1 at det må påligge advokaten en plikt til å avklare hvem som er hans oppdragsgiver. Det er ikke tilstrekkelig å basere seg på en «forståelse» som advokaten mener å ha fått. Det er advokatens risiko hvis han tar feil.