ADA-1999-D123 (Disiplinærnemnden)

En advokat hadde ikke fått oppdraget direkte fra klager, men fra et revisorkontor som klager hadde henvendt seg til. Revisor brakte oppdraget videre til advokaten. Advokaten innhentet ikke oppdragsgivers samtykke og hadde ikke krav på salær. Dissens.