ADA-2002-D122 (Disiplinærnemnden)

Det var uklart hvem som egentlig var oppdragsgiver i saken og hvem som skulle være betalingsansvarlig for det arbeid advokaten utførte. Uttalt at berettiget tvil om hvem som er oppdragsgiver, i første rekke må gå ut over advokaten. Det er advokaten som sender ut fakturakrav og må dokumentere berettigelsen av dette. Klageren fikk medhold i at det mottatte fakturakrav måtte splittes, slik at klageren bare kunne belastes med halvdelen.