ADA-2007-D45 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde bistått klagers sønn i en sak, og kom ved et tilfelle i snakk med klager over telefon da han ikke lyktes med å komme i kontakt med hennes sønn. Klager benyttet anledningen til å spørre advokaten noen juridiske spørsmål som ble fulgt opp fra advokaten. Advokaten opplyste på slutten av den 30 minutter lange samtalen at hun ville bli fakturert for kr 612,50 inkl. mva. Disiplinærnemnden fant at advokaten ikke hadde rett til salær for denne samtalen. Begrunnelsen var blant annet at kontakten mellom klager og innklagede ble invitert av advokaten gjennom telefonhenvendelsen.