ADA-2007-D88 (Disiplinærnemnden)

Spørsmålet var om innklagde advokat hadde etablert et klientforhold i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1. Disiplinærnemnden kunne ikke se det var galt av advokaten å la ansatte i fengsel eller politi ta initiativ på vegne av en innsatt.