ADA-2013-D16 (Disiplinærnemnden)

Disiplinærnemnden la til grunn at det var i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1 å oppsøke en varetektsfengslet potensiell klient når advokaten ikke først var blitt kontaktet av vedkommende.