ADA-2015-D111 (Disiplinærnemnden)

Advokaten hadde overtatt et oppdrag etter sin far, som var blitt syk, uten at det forelå noen uttrykkelig anmodning eller samtykke fra klagerne. Faren hadde imidlertid allerede 6. februar 2014 tilskrevet klagerne om advokatbytte pga. sykdom. I brev av 20. mars 2014 informerte advokaten at han hadde tatt over bobehandlingen på grunn av farens sykdom. Så lenge det ikke kom noen protester fra klagerne, fant nemnden at innklagede kunne legge til grunn at hans representasjon var akseptert. Advokaten hadde dermed ikke opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1.