ADA-2015-D95 (Disiplinærnemnden)

Klienten hadde mottatt oppdragsbekreftelse 5. januar 2015 og deretter 21. januar 2015 presisert at han ikke ønsket å engasjere advokaten før det forelå en klar tilbakemelding på at klagers rettshjelpsforsikring kom til anvendelse. Klienten var imidlertid også etter dette aktiv og kommenterte henvendelser og brev i anledning saken. Disiplinærnemnden la til grunn at det var enighet om juridisk bistand skulle gis og at advokaten ikke hadde opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.1.1.