U bind VI (Møre og Romsdal krets mfl. 1993) s. 636

At en av mange grunneiere ikke hadde reservert seg mot saksanlegg, kunne ikke gi advokaten rett til å anlegge sak på vegne av vedkommende. Disiplinærutvalget fant det åpenbart at det ikke forelå prosessfullmakt på grunnlag av passivitet som følge av at vedkommende grunneier hadde unnlatt å returnere en reservasjonserklæring. Advokaten ble meddelt irettesettelse.