U bind VII (Oslo krets 1995) s. 389

Advokaten hadde utført bistand som gjaldt klientens samboer. Dette var gjort etter drøftelser med en privat etterforsker som klienten hadde engasjert. Advokaten kunne ikke kreve noe salær for den bistand som var ytet da oppdraget ikke var gitt, verken av klienten eller samboeren.