Ordninger

1)En advokat skal søke å oppnå2) minnelige ordninger3) i den utstrekning klientens interesser4) tilsier det.