U bind VII (Disiplinærnemnda 1994) s. 178

Under hovedforhandling i en arbeidsrettssak utøvet advokaten stort press på sin klient for å få henne til å godta et forlik, som etter advokatens oppfatning var den beste i den foreliggende situasjon. Dette ble ikke ansett i strid med god advokatskikk.