Råd og oppgaver

1)En advokat skal gi råd2) til klienten og ivareta hans interesser raskt3), samvittighetsfullt og påpasselig4). Advokaten er personlig ansvarlig5) for å utføre de oppgaver han påtar seg. Han skal6) holde klienten underrettet7) om sakens gang.